Posted by: konkanilokgeet | January 26, 2013

DEVSTUTHI/BHAJANS/GEET BY SRI.K.ANANTHA BHAT AND SINGERS-PART 7

DEVSTUTHI/BHAJANS/GEET 8

Contributions by Sri.K.Anantha Bhat,Lyricist,Kochi and various singers-Part7

1. Krishna Tu

2. Gajavadananka

3. Jaya Jaya He

4. Dhanni Meghelo

5. Smaranakari

6. Bhava Sagara

7. Meghelo Nahin

8. Kare Ramangele

9. Devu Tu Amgelo

10. Karunecho Sagaru

11. Pavana Te Tugele

12. Karire Mana

13. Sanga Makka Manava

14. Avsu Ani Janmabhumi

15. Hanv Swayam

Advertisements
Posted by: konkanilokgeet | January 26, 2013

DEVSTUTHI/BHAJANS/GEET BY SRI.K.ANANTHA BHAT AND SINGERS-PART 6

DEVSTUTHI/BHAJANS/GEET 7

Contributions by Sri.K.Anantha Bhat,Lyricist,Kochi and various singers-Part6

1. Ek Nahi Doni Nahi

2. Karunakara Sri

3. Rak Hey Venkata

4. Darsana Dhee Sri

5. Ganapati Deva

6. Manare Venkataramanaku

7. Sri Venkatesa

8. Ganapati Deva

9. Gosripuresa

10. Raka Thu Sarvank

11. Venkata Girivasa

12. Suprabhath

13. Sri Ramale Bhajan

14. Pavana Thanaya

15. Deva Dhaya Kornu

 

 

Posted by: konkanilokgeet | January 14, 2013

DEVSTUTHI/BHAJANS/GEET BY SRI.K.ANANTHA BHAT AND SINGERS-PART 5

DEVSTUTHI/BHAJANS/GEET 6.

Contributions by Sri.K.Anantha Bhat,Lyricist,Kochi and various singers-Part5

1.JAYA JAYA KASI MUTT

2.VYASA RAGHUPATHEEK ARATI

3.MANUJA NITYA TU

4.VARADENDRAGELE

5.YORE DEVA

6.BHUVANA VANDHYA

7.POOJANIYA SUKRATHINDRA

8.VANDANA SUDHINDRA

9.KASI MUTT

10.VEDA VYASA HYMN

11.GURUCHARANA

12.MANGALA GAAYAN

13.AVNGELO DEVU MARUTI

14.HOJEEVU THUGELO

15.HANUMANTHU ANJANEYU

Posted by: konkanilokgeet | January 14, 2013

DEVSTUTHI/BHAJANS/GEET BY SRI.K.ANANTHA BHAT AND SINGERS-PART 4

DEVSTUTHI/BHAJANS/GEET 5.

Contributions by Sri.K.Anantha Bhat,Lyricist,Kochi and various singers-Part4

1.YASODHE

2.SANGCHE AYKANA

3.JAYA VENKATA

4.MAKKA RAMNAM

5.SRI VEDA VYASA

6.YO YO YO AMI VACHA HARI

7.EEYAVACHA

8.DONI DISANCHO

9.NAMANA KARASRI

10.JAYA JAYA KASI MUTT

11.DONI DISANCHO

12.YUGA YUGAANTHU

13.AARATI VYASAAK

14.GYANACHO UJWADU

15.AMGELO DEVU VYASU

Posted by: konkanilokgeet | November 11, 2012

DEVSTUTHI/BHAJANS/GEET BY SRI.K.ANANTHA BHAT AND SINGERS-PART 3

DEVSTUTHI/BHAJANS/GEET 4

Contributions by Sri.K.Anantha Bhat,Lyricist,Kochi and various singers-Part3

1.JAYA JAYA VENKATA

2.EK DANTH VANDHANA

3.JIVANA VYARTH

4.DIVYA DARSANA KRISHNA

5.SREENIVASA TU RAAK

6.VENKATARAMANA THO

7.PADMAVATHI PATHI

8.DARSANA DEERE

9.BHAJARE MANAANTHU

10.INDIRA RAMANA

11.VENKATESA DEVA

12.KALIYUGA VARADHU THO

13.VENKATAGIRIVASA

14.KALIYUGA DEVA

15.MOOSHIGA VAHANA

Posted by: konkanilokgeet | November 9, 2012

DEVSTUTHI/BHAJANS/GEET BY SRI.K.ANANTHA BHAT AND SINGERS-PART 2

DEVSTUTHI/BHAJANS/GEET 3

Contributions by Sri.K.Anantha Bhat,Lyricist,Kochi and various singers-Part2

1.Phoola te Parimal Dhithha

2.Manaa Thoon Sonu Chintana

3.Hanv Japatha Raakthare

4.He Moga Baala

5.Mandhiraanthu

6.Sankat Aylaari

7.Phullaantu Thu

8.Bangara Kirana

9.Radhe Tu

10.Aarti

11.Deva Tugele

12.Umaapathe

13.Rama Thukka Pranam

14.Sath Swaraancho

15.Hanvai Thuvain Melnu

Posted by: konkanilokgeet | September 20, 2012

DEVSTUTHI/BHAJANS/BHAVGEET BY SRI.K.ANANTHA BHAT AND SINGERS-PART 1

DEVSTUTHI 2

Contributions by Sri.K.Anantha Bhat,Lyricist,Kochi and various singers-Part1

1) Pradham Vandana

2) Mathe Saraswati

3) Vandana Kartha Vinayaka

4) Saraswati

5) Mahalaxmi

6)Shivshankar

7)Omkar Swaroop

8)Namo Venkatsa

9)Jo Jo Srikrishna

10)Sarana Sarada Devi

11)Veda Vyasa Hymn

Posted by: konkanilokgeet | September 20, 2012

DEVSTUTHI/BAJANS/BHAVGEET BY DIFFERENT SINGERS-PART1

DEVSTUTHI 1-By different singers

1) Kassi Sangchire-courtesy: Rameshpai9/Smt.Sangeetha Prabhu-

2) Bhajana Mhantaa-courtesy: Rameshpai9/Smt.Aishwarya Rao-

3) Sheetala Komala Neelima-Courtesy: Rameshpai9/Smt.Arundhati&Sri.Ramachandra Pai-

4) Gosreepuresha-Courtesy:Mr.Muralidhara Shenoy-

5) Khain Khain Sodhle Tuka-Courtesy:rameshpai9-

6)Ambike Bharathaambike-Courtesy:Smt.Suseela T Bhat

Posted by: konkanilokgeet | August 25, 2012

LOKGEET 2

LOKGEET 2

Contributions by Smt.Suseela T Bhat

1)Jambakka Bavdi Chinni Chedi

2)Minputhale Vardikek

3)Yedho Yedho Chunno go Sunnek

4)Chatu Mutu Dende

5)Manthar Ghar Krishnalya

6)Papay Phala Ambat Kele

7)Eyyayre Dhavnu Voggi

8)Dhar Dhar Dhar

Posted by: konkanilokgeet | August 25, 2012

LULLABIES 5

Contributions by Smt.Suseela T Bhat

1)Are Gongya Kale Petya

2)Mammaale Bhithiyek

3)Yo re Putha Champe Kolya

4)Koortu Mollo Pong Palle

5)Edhedhe Cheduva, Udhaak Thappeyi

6)Shenbavle Menbavle

7)Vindhurechi Vindhuri

8)Kavn Kavn Kavlye

9)Chhammak Bale Chhammak

10)Andhan Bhindan Nay

11)Dudhi Bayye Dudhi

12)Theravathi Nagariye

13)Mijjigo Vagguli

14)Bhayyu Payyaak ubhu Jallo

15)Vildhache Anthunari

Older Posts »

Categories